บริษัท ภัทรทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2539
ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ และการขนถ่ายสินค้าทางทะเลมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ทางบริษัทได้มองเห็นความต้องการของ ลูกค้าในขนส่งสินค้าให้ได้ครบวงจร จึงได้ทำการเปิดท่าเทียบเรือ พร้อมทั้ง รถบรรทุกสินค้าไว้คอยบริการอย่างครบวงจร พร้อมทั้งปัจจุบันทางบริษัท ยังได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคน โดยได้นำระบบ คุณภาพ ISO 9001- 2000 เข้ามาใช้ เพื่อดูแลสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ

รายละเอียดของบริษัทและบริษัทในเครือ

- บริษัท ภัทรทรานสปอร์ต จำกัด
ประกอบกิจการ ดำเนินการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือยนต์ และเรือโป๊ะที่ทันสมัย

- บริษัท ภัทรสตีวีโดริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการ ดำเนินการ ขนถ่ายสินค้าทางทะเล โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย

- บริษัท ภัทร - นครหลวง จำกัด
ประกอบกิจการ ดำเนินการ ท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าทางบก โดยเครื่องจักรและรถบรรทุกที่ทันสมัย


 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.