" ขนส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม "

การขนส่งสินค้าของทางบริษัท บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกที่ตามที่ลูกค้าต้อง ด้วยรถบรรทุกที่ทันสมัยและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดียิ่ง โดยที่ในการขนส่งสินค้าสามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งรถบรรทุกสินค้าทุกคันจะถูกติดตั้งระบบติดตาม GPS หรือระบบการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้ทราบความถึงจุดที่รถบรรทุกสินค้าแต่ละคันวิ่งอยู่ได้ตลอดเวลาและแม่นยำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพที่เราประกาศไว้
 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.