" บริการเร็วไว ถูกใจลูกค้า พร้อมก้าวไปข้างหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง "

การขนส่งสินค้าของทางบริษัท บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกที่ตามที่ลูกค้าต้อง ด้วยเรือลำเลียง และเรือลากจูงที่ทันสมัย และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดียิ่ง โดยที่ในการขนส่งสินค้าสามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเรือลากจูงทุกลำจะถูกติดตั้งระบบติดตาม GPS หรือระบบการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้เราทราบความถึงจุดที่เรือลำเลียงสินค้าแต่ละลำอยู่ ณ. จุดใดได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพที่เราประกาศไว้
 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.