อย่างน้อยอีกสิ่งหนึ่งที่ ภัทรกรุ๊ป ก็สามารถพิสูจน์ความตั้งใจเพื่อให้ลูกค้าได้เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของเรา คือ การได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือ ISO 9001: 2000 ทั้งระบบ ซึ่งได้เป็นระบบมาตรฐานในการทำงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยเราได้ผ่านการรับรองระบบเมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 จาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ จำกัด และเราจะรักษาระบบนี้ตลอดไป


 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.