" ขนถ่ายฉับไว ทันใจลูกค้า คุณภาพงานเกินราคา พัฒนาระบบไม่หยุดยั้ง "

โดยทางบริษัท มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลระหว่างเรือลำเลียงกับเรือเดินสมุทรอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนีบ (Grab), รถแมคโฮจำนวนมากให้บริการในปริมาณที่เพียงพอแก่การขนถ่ายสินค้า เพื่อทำให้ขนส่งสินค้าได้ทันตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่เราประกาศไว้

 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.