ด้วยเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ำและทางบก คือความ
พึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเราได้นำระบบ ISO 9001 - 2000 เข้าวางระบบในการทำงาน อีกทั้งยังได้นำระบบ GPS มาใช้ในการติดตามเรือและรถที่บรรทุกสินค้า เพื่อให้รู้ตำแหน่งว่าสินค้าของลูกค้า อยู่ ณ. จุดใดในการขนส่ง อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อความมุ่งมั่นในการนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้าน โลจิสติกส์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดีทันสมัย และ คุ้มค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดี และบุคลากรที่ชำนาญการ

" บริการเร็วไว ถูกใจลูกค้า พร้อมก้าวไปข้างหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง "
" ขนถ่ายฉับไว ทันใจลูกค้า คุณภาพงานเกินราคา พัฒนาระบบไม่หยุดยั้ง "
" ขนส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม " 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.